Eskedalvej 3a vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 188a
Ejendoms art: Gartneri samt fritliggende enfamiliehus
Ejendoms navn: Gartneriet "Fjordhøj"
Opført: 1965
Areal:.
1964 2.12.44 ha. 2011: 8525 ha

Bemærkninger:.
Grundstykket er udstykket fra Alfred Kocks ejendom matr. 71, Eskedalvej 5.
Henrik Reimers oprettede et gartneri med flere drivhuse på grunden. Her drev familien et omfattende gartneri gennem mange år.
I 2006 blev grundstykket delt, og 1. 27.18 ha, overdraget til sønnen Poul Reimers, incl. det af ham i 1998 opførte enfamiliehus og snedkerværksted.   


Købt Ejere
1964 Henrik og Tove Reimers
2006 Poul Reimers
2021Henrik Schultz


Udarbejdet dato:
Revideret:
29. november 2011
11. juli 2021
af: Andreas Asmussen
Felsted Lokalarkiv

1999

 

1999