Eskedalvej 4 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 29
Ejendoms art: Flerfamiliehus, tidligere teglværk
Ejendoms navn: Stenneskær Teglværk
Opført: Iflg. BBR 1880
Areal:.
1866: 8.8023 ha.  2011: 8.8023 ha
Skyld-.panteprot. Grundbog Skovbølgård 60,             Lundt. I 130. II. 227 og 247
Bind 1. Blad 28.
Bemærkninger:.
Brdr. Brix  på Stenneskærvej 3, oprettede et 1800tallet et teglværk på deres mark ned mod fjorden. Teglværket blev drevet af en teglmester der boede på stedet.  Fra huset gik der en vej ned til stranden, hvorfra produktionen blev læsset over i små både og viderefragtet til brugeren. Teglværket var et mindre teglværk, hvor produktionen med tiden blev urentabel.
Teglværket blev nedlagt i 1866 og solgt til parcellist Asmus Jacobsen Lund, der videreførte det som landbrug.


Købt Ejere
Brdr. Brix på Stenenskær
1866 Asmus Jacobsen Lund g. Ingeborg Jessen
1897 Andreas Sindberg g. Bertha Maria Petersen
1902 Carsten Carstensen g. Marie M. Thomsen
1939 Henning Jørgensen g. Marie Carstensen
1965 Kristen Bonefeld g. Kirstine Alexandersen
1988 Ejendommen delt op i 3 lejligheder
Peter S. Bonefeld bor på stedet
2006 Bjarne Ebbesen og Henriette Ebbesen


Udarbejdet dato: 29. november 2011 af: Andreas Asmussen

Omkring 1990
1999
Kort fra 1873.
Klik på kortet for at se det større.

 

1999
1999