Eskedalvej 7 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 171
Ejendoms art: Landbrug og teglværk
Ejendoms navn:
Opført:
Areal:.
2011: 1216

Bemærkninger:
Nis Clausen Hinrichsen, i Varnæsvej 600, halvbolsmand og teglværksejer i Ny Skovbøl, Varnæsvej 600
Til ejendommen Varnæsvej 600 hørte et mindre teglværk med æltetrug, brændeovne m.m. Her blev der gennem generationer fremstillet teglmateriale til videre salg. Transporten af teglprodukterne foregik mest ad søvejen, og dertil var anlagt en vej der gik skråt ned ad de stejle skrænter til stranden. Her var der straks god vanddybde, hvor udskibningen foregik fra en stenmole. Teglværket ophørte med at producere tegl indtil slutningen af 1800tallet, hvorefter ejendommen blev drevet med landbrug.

Friedrich Friedrichsen ejer 5½ tdr. Skovbølgaard parcelland kaldet "Rørholm", se Varnæsvej 610.
1851 overtog bolsmand Hans Jørgen Hansen, Varnæsvej 600 i Ny Skovbøl marken "Rørholm" af Friedricg Friedrichsen, der til gengæld for tilsvarende 5½ tdr land i Ny Skovbøl, kaldet "Neder skov".
1868 overdrages "Neder Skov" med bygninger igen til Hans Jørgen Hansen, der forpligter sig til at yde aftægt til Friedrich Friedrichsen og hustru.
Fridrich Friedrichsen var først bestyrer af teglværket, og boede på stedet fra 1841 til deres død.

Købt Ejere
ca. 1783Bolsmand Nis Jepsen (Tagmoes), Varnæsvej 600
1812 Nis Clausen Hinrichsen g. 1811 Ide Nissen Tagmoes
1819 Chresten Hansen Holm g. Kiesten Asmussen overtager teglværket
1851 Friedrich Friedrichsen g. maren Thomsen, 2x Marie Nielsen
Bestyrer Jes Jessen g. Marie Nielsen, enek efter Fr. Friedrichsen
1899 Jens Jensen Koch g. Malene Christine Nielsen
1948 Alfred Jensen Koch g. Inge C. M. Jessen
1954 Ejendommen nedbrænder og ejendommen genopføres nord for brandtomten, se Eskedalvej 5
1957 Ingeniør Kjeld Kristian Schmidt fra Vojens overtager brandtomten og opfører et sommerhus på grunden
1977 K. Møller Petersen
1985 Jens Frederik Møller Petersen og Ellen Birgit Petersen
1985Gorm H. Schmidt
1988Obersløjtnant Hans og Karen Schriver
2005Tina Holst Petersen og Claus Tygesen Holm

Udarbejdet dato:
Redigeret:
29. november 2011
24. februar 2014
af:
af:
Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

Kort fra 1873
Klik på kortet for at se det større.
1999

 

1954

2014