Eskedalvej 8 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 186
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1968
Areal:.
2011: 2.8915 ha

Bemærkninger:
Grundstykket er udstykket fra Eskedalvej 5, matr. 71. hvorpå Peter Petersen opførte et hus. Peter Petersen var lærer i Branderup, og brugte huset som sommerhus indtil han blev pensioneret.
 

Købt Ejere
1968 Peter Petersen g. Christine Petersen
1985 Steve Birkkær Petersen
2021Kristian Franker Holm og Cecilie Juulsgaard Larsen


Udarbejdet dato:
Revideret:
29. november 2011
19. januar 2021
af: Andreas Asmussen
Felsted Arkiv

1999

 


2011