Grøngrøftvej 2 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 37
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1928
Areal:.
1928: 6,51 ha, 2011: 5000 m2

Bemærkninger:
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods i.h.t. Statshusmandsloven fra 1919.
 

Købt Ejere
1928 Marius Mølgaard
1930 Søren Jeppesen
1938 Hans Peter Mathiesen
1940 Niels Andersen Mathiesen fra Hjerpsted g. Eli Rasmussen
1944 Jes Peter Mathiesen
1945 Christian Thomsen
1973 Villy og Doris Søndergaard ChristensenUdarbejdet dato: 22. juni 2011 af: Andreas Asmussen

1946

 


1999