Felstedvej/Grøngrøftvej 2x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Ladegaard Matr. nr.
Ejendoms art: Udlejnings-ejendom
Ejendoms navn:
Opført:
Areal:.


Bemærkninger:
Ejendommen hørte under Ladegaard, og var udlejet til medarbejdere på godset Ladegaard (Kværs sogn).
Bygningen blev nedbrudt omkring 1960.
 

Købt Ejere
  Gården Ladegaard, Kværs sogn.
 Udarbejdet dato: 4. september 2019 af: Felsted Lokalarkiv

1952