Grøngrøftvej 4 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 38
Ejendoms art: Stashusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1927
Areal:.
1927: 6.52 ha, 2011: 2194 m2

Bemærkninger: 
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods i.h.t. Statshusmandsloven fra 1919.

Købt Ejere
1927 Carl Christian Hansen fra Tuse sogn g. Helga Elenora Augusta Jensen
1977Helga Eleonora Augusta Hansen
1977Finn og Gunhild Jørgensen
1977Anna Hansen og Kaj Oeschler
1987 Anna Oeschler
1991 Hans Peter og Lis ChristensenUdarbejdet dato:
Revideret
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999

 

1999