Grøngrøftvej 5 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 23
Ejendoms art: Stasthusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1927
Areal:.
1927: 6,58 ha, 2011: 6,57 ha

Bemærkninger:.
 Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods i.h.t. Statshusmandsloven fra 1919.


Købt Ejere
1927 Carl Lunding fra Røllum g. Mathilde Johansen Damm fra Varnæs
1973 Tage Lunding, søn
2013 Huset nedbrændte og blev ikke genopført
2014 Gdr. Hans Jørgen Vaarbjerg overtager  stedets arealerUdarbejdet dato:
Revideret:
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999