Grøngrøftvej 6 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 50
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1951
Areal:.
1951: 8,17 ha, 2011: 1,5 ha

Bemærkninger:.
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods, i forbindelse med statens overtagelse af tysk/japansk ejendom efter 2. verdenskrig.
I den forbindelse blev der udstykket ialt 7 nye husmandsbrug samt en tillægsparcel.


Købt Ejere
1951 Frode Vendelbo
1994 gdr. Hans Jørgen Vaarbjerg
1994 Finn Laasholdt og Karen Kjærsgaard
T. Laursen og Lone Callesen
2006 Malene JørgensenUdarbejdet dato:
Revideret
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999