Grøngrøftvej 7 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 45
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn: Lykkebo
Opført: 1951
Areal:.
1951: 6,97 ha, 2011: 6,95 ha

Bemærkninger:.
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods, i forbindelse med statens overtagelse af tysk/japansk ejendom efter 2. verdenskrig.
I den forbindelse blev der udstykket ialt 7 nye husmandsbrug samt en tillægsparcel.


Købt Ejere
1950 Valdemar og Henriette Paulsen
1990 Bent og Marianne PaulsenUdarbejdet dato: 22. juni 2011 af: Andreas Asmussen

1999