Grøngrøftvej 8 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 51
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1951
Areal:.
1951: 8,14 ha, 2011: 3464 m2

Bemærkninger:.
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods, i forbindelse med statens overtagelse af tysk/japansk ejendom efter 2. verdenskrig.
I den forbindelse blev der udstykket ialt 7 nye husmandsbrug samt en tillægsparcel. 


Købt Ejere
1951 Niels Peter Johannes Pedersen
1985 Christine Marie i uskiftet bo
1986 Svend Erik Callesen og Tine Laursen
1990 Arne og Conni NielsenUdarbejdet dato:
Revideret
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999