Grøngrøftvej 9 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 46
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1951
Areal:.
1951: 6,93 ha, 2011: 9750 m2

Bemærkninger:.
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods, i forbindelse med statens overtagelse af tysk/japansk ejendom efter 2. verdenskrig.
I den forbindelse blev der udstykket ialt 7 nye husmandsbrug samt en tillægsparcel.


Købt Ejere
1951 Jens Jensen
1999 Christof og Kaya Appel
2007Martha og Maria Meldgård JuliusUdarbejdet dato:
Revideret
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

Omkring 1955

 

1999