Grøngrøftvej 10 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 52, 81
Ejendoms art: Statshusmandsbrug
Ejendoms navn:
Opført: 1951
Areal:.
1951: 8,10 ha, 2011: 17,94 ha

Bemærkninger:.
Ejendommen er udstykket fra Grøngrøft gods, i forbindelse med statens overtagelse af tysk/japansk ejendom efter 2. verdenskrig, hvor der i den forbindelse blev der udstykket ialt 7 nye husmandsbrug samt en tillægsparcel.


Købt Ejere
1951 Peter Jessen g. Bothilde Agnete Callesen
1967Bothilde Agnete Jessen i uskiftet bo
1984 Egon JessenUdarbejdet dato:
Revideret
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999