Grøngrøftvej  vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 66
Ejendoms art: Grøngrøft - fra hovedgård til slot
Ejendoms navn: Grøngrøft
Opført: Hovedbygning opført 1899
Areal:.
2007: 3.27 ha

Bemærkninger:
Hovedgården er oprettet i sidste halvdel af 1500tallet, på landsbyen Vaarbjergs særmark, "Kajsmai". Landsbyen Vaarbjerg hørte under Ahlefeldterne på Søgård. I forbindelse med Ahlefeldternes konkurs og efterfølgende auktion i 1725, blev det hele Grøngrøft gods med fæstebønder solgt til kancelliråd August Christiuan Paulsen.
1980 frasælgers 60 ha jord til gdr. Niels Jørgensen, Sønderborgvej 110, se matrikel 1. Grønbakken 10.


Købt Ejere
1500tallet Ahlefeldterne på Søgård
1725 August Christian Paulsen g. Maria Margretha Bachmann
1739 Maria Margretha Paulsen f. Bachmann
1753 Auditør, Søren Hansen Seidelin g. Maria Margretha Paulsen 
1758 Ditlef Johan Petersen v/ kautsionist Hans Petersen på KværsLadegård
1759 Asmus Boysen g. Maren Nissen begge fra Hokkerup
1778 Sønnen Thomas Boysen g. Charlotte Meyland fra Varnæs
1797 nævnes Peter Boysen som ejer af stedet
1815 Asmus Boysen Bachmann g. Helene Krickhauff
1850 Johann Carl Bachmann g. Louise Dorthea Christiana Stamer
1884Georg Degetau g. Henriette Catharina Friederike Köster
1888Victor Ludwig Siemers
1915Peter Kruse Kappel, svigersøn g. Oliver Siemers
1920Proprietær Højrup
1921Hans Winther fra Nyholm ved Tønder
1924Peter Kruse fra Kappel
1927Peter Hoy og Jørgen Philipsen 
1935skibsreder Paul Rickmers fra Hamborg
1950Grøngrøft ekspropreres af den danske stat
1953Ombygges til Fredehjem
1968 Skolehjemmet Grøngrøft
1976Amtet overtager Grøngrøft
1992omdannes Grøngrøft til Røde Kors asylcenter 
2007Grøngrøft Slot Aps v/ Jens Nyland, Gravenshoved, der renoverer og ombygger hovedbygningen. 
Grøngrøft Slot går på tvangsauktion
2017Ulla og Ralf Ole VillumsenUdarbejdet dato:
Revideret:
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

Omkring 1900
Den gamle hovedbygning
Før 1945
Den gamle hovedbygning
Omkring 1970
2010

 

Omkring 1925

1955
1980
2010