Grøngrøftvej 25  vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft Matr. nr. 90
Ejendoms art: Aftægtshus i 1½ etage
Ejendoms navn:
Opført: 1800-tallet
Areal:.
2011: 701 m2

Bemærkninger:
Grunden er udstykket fra kådnerstedet matr. 4, Grøngrøftvej 23, i 2007.
 

Købt Ejere
Peter Petersen, død 1890, g. cathrin Peters
1771Peter Petersens svigersøn, g . Cathrin Maria
Ca. 1810Hans Petersen fra Ringenæs, g.  Maria Elisabeth, g. 2x Synnet Hansdatter
Ca. 1833Nicolay Petersen g.  1833 Maren Lund fra Agerskov
1836Johan Andresen, g. Anna Dorthe Petersen
Hans Peter Meier
2007Hans Friis Sørensen, der også ejer Grøngrøftvej 23
2019Søren Møller KalsmoseUdarbejdet dato:
Revideret:
22. juni 2011
20. august 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999