Kandrupvej 4 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felsted Matr. nr. 27
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført: Stuehus 1867. Lade/staldbygninger er nyopført efter en brand.
Areal:.
1778: 35 tdr. 1922: 6,93 ha, 1960: 6,93 ha, 2011: 2.01 ha,
Sky-panteprotokol
Ladeg. I. folie 91, II. 235, 354. Lundt. I. folie 159
Bemærkninger:
Oprindeligt et helbol Fe. 6., der i 1600tallet deles i 2 halvbol.
Ved udskiftningen i 1778 blev ejendommen udflyttet fra vestsiden af landsbygaden, Gråstenvej nr. 42-44, til den nuværende adresse. Ejendommen fik sine marker tildelt i Stensvang.
 Daniel Danielsen Schmidt køber en del jord fra Hans Hansen Stensvangs ejendom, Gråstenvej 54, som igen sælger det meste fra , bl.a. til Peter Knudsen der opfører et nyt parcelliststed på Gråstenvej 60.
I 1784 frasælges 11 tdr. land til skrædder Christian Hansen Plambeck, se Kandrupvej 8.
Det andet halvbol FE. 6a udflyttes til Lyngskovvej 5.


Købt Ejere
Fe. 6 Helbol1613 nævnes Peter Lafrenz el Lorenzen

Bolet deles mellem Bunde Frantzen og Asmus Petersen, Lyngskovvej 5
Fe. 6b1636 nævnes Bunde Frantzen
ca1660 - 76Nis Jørgensen Vogt 1631-1700 g. Merret
Bolet samles igen til et helbol  v/ Nis Jørgensen Vogt
Sønnerne Jørgen og Hans Nissen deler bolet mellem sig
ca. 1700Hans Nissen Vogt g. 1704 Mette fra Kværs
1736Hans Jørgensen (Thordsen) svigersøn g. 1736 Boeld
ca. 1770Hans Paul Petersen svigersøn g. 1775 Mette
ca. 1784Niels Jepsen Skolelærer/landmåler g, 1762 Cathrine 2x 1782 Bodelt
1820Christen Danielsen Schmidt svigersøn g. Anna Maria, 2x Marie
1843 Daniel Danielsen Schmidt (broder) g. Ingeborg, 2x  Kjestine Frees
1852 overtager han 29 tdr. land fra Hans Hansen Stensvangs ejendom
1880Hans Hinrich Hansen fra Ladegårdskov
1880frasælges godt 4. tdr. land til Peter Knudsen, se Gråstenvej 60
Desuden frasælges 7,5 ha. Til ejendommen hører nu ialt 7,36 ha
1880Peter Petersen Lund g.  Ingeborg
1910Peter Lund Sognerådsformand g. Trinke Maria Nissen
1941Hans Jørgensen Staugaard g. Ingeborg Lund
1986Johannes Hansen svigersøn g. Helga Staugaard
1989 Andres Lassen
2005Johannes Koch og Marianne Knudsgaard Koch

Udarbejdet dato: 27. maj 2011 af: Andreas Asmussen


Omkring 1955
2011

 

20011