Kandrupvej 8 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felsted Matr. nr. 24
Ejendoms art: Landbrugsejendom nedlagt 2001
Ejendoms navn: Kandrupgård
Opført: Stuehus, 1890
Areal:.
1778: 33 tdr. 1922: 37,25 ha. 1960: 34,76 ha, 2011: 2,03 ha
Bol nr.  Fe. 2.b
Ladeg. Sky- og Pant. I. folie 92 m.fl.
Bemærkninger:
Ejendommen var oprindelig et helbol Fe. 2. der efter 1613 blev delt i to halvbol.
Ved udskiftningen i 1778 blev halvbolet flyttet ud syd for landsbyen til sin nuværende adresse, og fik tildelt sine marker  Stensvang og Mølledam.

I forbindelse med Rasmus Hansen Vaabjergs overtagelse i 2001, overgår størstedelen af jorden til ejendommen Vaarbjerg i Kværs sogn.
 

Købt år Ejere
Fe.2 Helbol 1543 nævnes Rasmus Hinrichsen
1613Helbol v/ Hinrich Asmussen
Fe. 2bBolet deles Hans Møller og Christen Hinrichsen Fe. 2a
1636nævnes Hans Møller
1636  - 74nævnes Peter Asmussen
ca. 1680Christian Paulsen g. Anna
1698Nis Petersen Hissel g. Anna Margreth  Michels dt fra Adsbøl
1723Jørgen Nis Petersen Hissel g. Elline d.a. Christian Paulsen
1736Jørgen Hansen fra Tråsbøl g.  Marie Frederica fra Hostrup
1767Hans Jørgensen (Jerresen) søn g. Leene fra Varnæs
1798Carl Jessen (Jerresen) svigersøn fra Bjergskov g. Marie Dorthe
1831Jes Hansen Jessen søn g. Anna Klein fra Tråsbøl
1859Jørgen Paulsen svigersøn fra Brobøl g. Marie Dorthe
1889Jes Paulsen søn f. 16.06.1860
1902Hermann Christian Hansen fra Rinkenæs sogn
1906Jørgen Petersen (Snedled) fra Varnæs g. Cecilie Ingeborg Nissen
1936Jørgen Petersen søn g. Karen Linnet
2001Rasmus Hansen Vaarbjerg g. Bethina  
2008Rasmus Vaarbjerg eneejer

Udarbejdet dato: 27. maj 2011 af: Andreas Asmussen


Omkring 1910

 

2011