Kølingbjerg 7. vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Grøngrøft 74 + Tråsbøl nr. 120, 132, 287 Matr. nr. 74
Ejendoms art: Statshusmandssted
Ejendoms navn:
Opført: 1926
Areal:.
1927: 6,99 ha, 2011: 2,75 ha.

Bemærkninger:
Udstykket fra Grøngøft og Kiding godser i. h. t. Statshusmandsloven fra 1919.
 Jorden frasolgt ejendommen i 1980 til husmand Nis Hansen Loff og nelægges.
Ejendommen bestod herefter af bygninger og et areal, matr. 287, på ialt 5698 m2.
I 1994 blev arealet ved tilkøb af matr. 74 Grøngrøft udvidet med 2.4716 ha.

Købt Ejere
1928 Julius Jensen Schmidt g. Christine Petersen fra Egernsund
1947 Rasmus Jacob Hansen g. Cathrine Schmidt
1981 Jorden frasælges til Nis Hansen Loff, Kidingvej 76,.
1981 Chuffør Gustav Løngstrup Christiansen overtager bygninger og jordstykke, matr. 287
1989 Hans Andresen
1990Ayoe Stenner Rasmussen
1992Henrik Marcussen
1994Anja Petersen


Udarbejdet dato:
Revideret:
21. juni 2011
20. juli 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

2003