Kølingbjerg 9 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Tråsbøl Matr. nr. 119
Ejendoms art: Statshusmandssted
Ejendoms navn:
Opført: 1926
Areal:.
1928: 6,94 ha, 2011: 1,9 ha,

Bemærkninger:
Udstykket fra Kiding gods i. h. t. Statshusmandsloven fra 1919.
I 2010 blev jorden frasolgt og ejendommen nedlagt. Ejendommen bestod herefter af bygninger og et jorstykke, matr. 119 på 4736 m2 og matr. 351a 1.4068 ha
 

Købt Ejere
1828 Peter Nielsen g. 1932 Anni Lausen fra Kidingmark
1944 Johan Zachariassen
1954 Mads Peter Olesen
1954 Carsten Jensen
1954 Vilhelm Møller
2010 Hans Laurids Hansen
2010 Pernille Rathje og Jesper Bonde Christensen


Udarbejdet dato:
Revideret:
21. juni 2011
20. juli 2019
af: Andreas Asmussen
Andreas Asmussen

1999

 

2008