Skovbølgaardvej 7x  (nedrevet) vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbøl Matr. nr.
Ejendoms art: Parcellist - landbrug
Ejendoms navn: "Kittels hus"
Opført:
Areal:.

Sky-Pantptotokol
1129 Skovbg. folie 2, 4, 48, 49 og 59. 1074 Lundt. II folie 336
Bemærkninger:.
Skovbølgård udliciterer i 1800 ialt 29 parceller, beliggende rundt om dens oprindelige hovedmark.  Ved udliciteringen blev parcel nr.  2. solgt til Peter Iversen i Varnæs og nr. 4. til Peter Petersen i Bovrup. Disse 2 parceller er beliggende sydøst for godset, på hver sin side af Skovbølgårdvej. 
Dele af disse jorder blev solgt til Laus Bruun i 1816, der nu står som ejer en parcel på 6,5 skattetønder land, af den 2. og 4. Skovbølgård. Stedet eller huset kaldes efter godsejer Kittels overtagelse for "Kittels Hus", og lå på sydsiden af Skovbølgårdvej, midtvejs mellem vejkrydset Skovbølgårdsmark og Bovrup skellet.  Laus Andersen var fra 1782 - 92 ejer af en kro (J. H. Johannsens kro).
I 1821 frasælger han et lille stykke land af Tullesbjerg til snedker Rasmus Rasmussen, Skovbølgårdsmark  6.
I 1831 kan Lorenz Lorenzen Bruun ikke betale sin gæld til Kittel på Skovbølgård, hvorfor han bliver pålagt at yde 10 dages arbejdstjeneste på Skovbølgård.

Huset på Skovbølgårdvej ses endnu på de preusiske kort, rev. 1917, men ikke senere.

Købt Ejere
Skovbølgård gods
1.5.1800 Parcel 2. og 4. Peter Iversen fra Varnæs og Peter Petersen fra Bovrup
1813 Lars el. Laus Andersen Bruun g. Boel f. Nissen
1821 Sælger et lille jordlod på ca. 2 tdr. land beliggende i Tullesbjerg, til snedker Rasmus Rasmussen
1824 Lorenz Lorenzen Bruun søn g. 1817 Anna Cathrina Rossen
Lorenz Peter Lorenzen Bruun, ugift
1855godsejer Johann Georg Kittel på Skovbølgård

Udarbejdet dato: 24. juli 2011 af: Andreas Asmussen

Kort fra 1873
Klik på kortet for at se stor format