Skovbølgårdsmark 2 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård 31, Svejrup 14 Matr. nr. 31, 14
Ejendoms art: Landbrugs ejendom
Ejendoms navn:
Opført: 1884
Areal:.
8,5 Ha

Bemærkninger:.
Flere detaljer omkring gården er beskrevet i Historisk Årbog for Felsted nr, 29 fra 2011.


Købt Ejere
1793-1799 Alexander Iversen
1820Iver Asmussen
1855Andreas Nissen
1911Peter Petersen
1938Peter Petersen
1981 Børge PetersenUdarbejdet dato: 11. maj 2001 af: Andreas Asmussen
Tilføjet oplysning:22. november 2011af:Kai Eskildsen Møller

Omkring 1910
Omkring 1955
2005

 

Omkring 1925
Omkring 1980