Skovbølgårdsmark 4a (Nedbrudt) vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 18
Ejendoms art: Parcellistejendom
Ejendoms navn: "Tullesgaard"
Opført: ca. 1800
Areal:.
1870: 3,0048 ha. 1960: 3,0048 ha.
Sky-pantprotokol
Skovb. folie 5, 42, 90, 96. Lundt. I. folie 380
Bemærkninger:.
Med Ahlefeldternes overtagelse af Skovbølgård omkring år 1700, bliver der nedlagt flere gårde i Svejrup og Skovbøl, og fire halvgårde bliver udflyttet til Ny Skovbøl. Samtidigt bliver alle gårde gjort lige store. Landsbyens fællesmark "Bøghoved" indrages også,  hvorved godsets areal forøges væsentlig.
Godsejer Peter Christian Aegidius afholdt i 1800 en licitation over 29 af godstes parceller, der lå rundt om godsets hovedmark.
Ved licitationen overtager Hans Jørgen Boysen den 5. og 6. parcel samt en del af den 2. parcel, ialt ca. 30 tdr. Disse parceller er beliggende østligst i Skovbølgårds ejerlav og op mod Svejrup ejerlav.
1859 indgås der en kontrakt mellem ejer af Tullesgård, Peter Chr. Johansen og Peter Hansen, Skovbølgårdsmark 6, vedr. ejendommen "Tullesgård".

I 1860 frasælger Peter Chr. Johansen, "Peter Christians lykke på 8 tdr. land, beliggende syd for ejendommen, til kromand Hinrich Johansen i Bovrup, og 7½ tdr. land beliggende nord for ejendommen, kaldet Haralds lykke, til gdr. Jørgen Hansen i Tumbøl.

1866 overtager Hans Peter Hansen overtager "Tullesgaard" iflg. den af faderen Peter Hansen indgåede kontrakt i 1859.
I 1867 frasælger Hans Peter Hansen ejendommen "Tullesgård" samt 6 tdr. land til sin broder Andreas Hansen, se Skovbølgårdsmark 6. Andreas Hansen emigrerer omkring 1870 til Amerika.
Lorenz Peter Erichsen bliver  1885 valgt til kommuneforstander for Skovbøl og Svejrup kommuner. I 1899 flytter familien til Svejrup,  hvor han fortsætter i embedet. Fra 1910 er han kun kommuneforstander i Svejrup, et hverv han beholde indtil sin død i 1918.


Købt Ejere
Skovbølgård
1800 Hans Jørgen Boysen
1806 Peter Hansen  g. 1803 Maren Klodsmoes
1810 Jep el. Jes Nissen Kromand
1822 Nis Lorentzen g. 1819 Trineke Marie Moltzen
1848 Peter Christian Johansen svigersøn, g. Kirsten Marie, 2x 1851 Christine Caroline Boysen
1866 Johan Johansen søn
1867 Hans Peter Hansen overtager "Tullesgård" iflg. kontrakt indgået 1859
1867  Andreas Hansen g. 1866 Anna Kjestina Nissen fra Tumbøl
1870 Lorenz Peter Erichsen
1899Hans Thomsen fra Genner
1920Rasmus Jensen Eggertsen fra Bovrup
1920Jørgen Clausen fra Bovrup g. Anna Maria
1924Jørgen Hansen g.  Anna Maria Clausen
1954Christoffer Schmidt fra Aabenraa
1960Holger Moos 
1994Lundtoft kommune overtager ejendommen, hvorefter den bliver nedbrudt og jorden tillægt Skovbølgårdsmark 6.

Udarbejdet dato: 22. aug. 2011 af: Andreas Asmussen

Omkring 1915

 

Omkring 1954