Skovbølgårtdsmark 6 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 19
Ejendoms art: Parcellistejendom
Ejendoms navn: "Petersminde"
Opført: 1885 iflg. BBR
Areal:.
1873: 9,49 ha, 1922: matr. 19 og 54, 12,58 ha.
1945/1960: 18,21 ha. 2011: 23,72 ha.
Sky-pantprotokol
Skovb. folie 4, 49, 48, 90 og 92.
Bemærkninger:.
Godsejer Peter Christian Aegidius afholdt i 1800 en licitation over 29 af godstes parceller, der lå rundt om godsets hovedmark.
Peter Petersen i Bovrup overtager ved licitationen, den 4. Skovbølgård parcel på 17 tdr. 4 Schip og 22 Ruthen. Han videresælger 2 tdr. til Lars Andersen Bruun, 7 tdr. til Hans Christiansen og 8 tdr. til Hans Petersen Nielsen.
P. Petersen ejer p.t. nu kun ialt 6 steuertonnen land.
1821 køber 2 tdr. land på Tullesbjerg af parcellist Lars Andersen Bruun

1859 indgås der en kontrakt mellem ejer af Tullesgård, Peter Chr. Johansen og Peter Hansen, Skovbølgårdsmark 6, vedr. ejendommen "Tullesgård".

1866 overtager Hans Peter Hansen overtager "Tullesgaard" iflg den af faderen Peter Hansen indgåede kontrakt i 1859.
I 1867 frasælger Hans Peter Hansen ejendommen "Tullesgård" samt 6 tdr. land til sin broder Andreas Hansen. Andreas Hansen emigrerer omkring 1870 til Amerika.


Købt Ejere
1800 Skovbølgård
1/5 1800 Peter Petersen, Bovrup
1800 snedker Hans Christiansen g. 
1819 snedker (R)asmus (R)asmussen stedsøn, g. 1819 Ingeborg Hansen
1831 Skrædder Peter Hansen g. 1831 Metta Marie Andersen fra Tumbøl 
1860 Hans Peter Hansen søn, g. 1860 Marie Cathrine Hansen fra Bovrup
1901 Peter Hansen søn, g. Maren Daabeck, 2x 1918 Nicoline Frederike
1934 Alfred Marinus Jensen svigersøn g. 1934 Anne Helene Hansen
1967 Egon Frede Jensen g. Sigrid Frøslev
2013 Søren Jensen søn

Udarbejdet dato: 23. aug. 2011 af: Andreas Asmussen

Omkring 1910

 

Omkring 1925