Varnæsvej 514 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 81
Ejendoms art: Fritliggende Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1952
Areal:.
991 m2
Grundbog
Felstedskov Bind 2. Blad 7.
Bemærkninger:.  Grunden er udstykket fra Felsbæk Mølle
 


Købt Ejere
1952 Arkitekt Christian Thomsen i Nordborg, født i Felstedskov
1960 Værkfører Christian Petersen fra Hjordkær
1963 Sygeplejerske Helena Prochalska
1969Jens Træde
2011 John Davidsen Møller og Birgit EskildsenUdarbejdet dato: 10.  September 2011 af: Andreas Asmussen

1959