Varnæsve 531 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 29, 56
Ejendoms art: Sommerhus
Ejendoms navn:
Opført: 1889 -2014
Areal matr. 29. - 1043 m2 -  1933 tillægsareal matr. 56. - 413 m2
Grundbog Felstedskov Bind 1. Blad 26.
Bemærkninger:.  Grunden er udstykket fra Bind 1. Blad 8. matr. 8. i Felstedskov.
Peter Petersen Bunde f. 1847, (s.a. Hans Hansen Bunde g. 1838 Karen Petersen Brink, Familien boede i Felstedskov indtil 1844/45, hvor han arbejdede som kalkbrænder, hvorefter de flyttede til Bogense, og arbejdede på et kalkbrænderi der).
Familien Bundes aner går langt tilbage i sognets historie, og det har sikkert været medvirkende til, at familien Peter Petersen Bunde, kom tilbage til familiens hjemegn.


Peter Petersen Bunde f. 1847 i Bogense, flyttede tilbage til familiens hjemegn. Han blev gift 1871 Maria Laurine Petersen fra Bovrup, og blev møllebestyrer i Bovrup, og de fik 7 børn.  Familien emigrerede til USA, hvor han blev gift  4. sept. 1886 i Winconsin med Maren Rasmussen fra Lolland. Familien flyttede tilbage til danmark, hvor de bosatte sig i Varnæs, hvor han ernærede sig som gæstgiver og fik her 3 børn. Hvad der er blevet af hans førsdte kone Maria Laurine vides ikke.

Han køber et jordstykke nede ved stranden og opfører her et hus , hvor familien bor i en årrække. Det  oprindelige sommerhus opført i 1889. Det gamle hus nedbrudt , hvorefter der i 2005 blev opført et nyt toetagers hus på samme sted.
 
 

Købt Ejere
1889 Peter Petersen Bunde f. 1847 i Bogense, møllebestyrer i Bovrup, s.a. kådner i Felstedskov Hans Hansen Bunde og Karen Petersen Brink,
Opfører et nyt enfamilie hus på det nyerhvervde grundstykke.
1915 Josephine Sophie Bunde, datter
1919 Seminarielektor Claus Eskildsen
1930 Kriminalbetjent Frederik A. Simonsen
1932 Revisor Niels Christian Cramer
1933 Redaktør Aage Louis de Gros Dich
1942 Rektor Georg Buchretz
1948 Handels og kontor afd. i Aabenraa
1948 Bogtrykker Henrik Lauersen, Tønder
1952 enken Christina Marie f. Brag
1957Søren Andersen, Bager
1960Christian Busk Jepsen, Aabenraa
Ejendomshandler Baun Schmidt
2001Mette Korntved Schmidt


Udarbejdet dato: 25. februar 2021 af: Andreas Asmussen

Omkring 1950