Varnæsvej 534 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 23 og 41
Ejendoms art: Felstedskov gamle skole
Ejendoms navn: "Højskolen" efter dens høje beliggenhed
Opført: ca. 1820
Areal:.
399 m2 - nu 1991 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Lundtoft I folie 13, II. 300
Felstedskov Bind 1. Blad 23.
Bemærkninger:.  Det fortælles, at den første skole i Felstedskov har ligget i Johan Eskildsens have, som en 3- fags tilbygning.
Kendte lærere ved Felstedskov skole 1776-1820
1776           Thomas Jensen
1798           Hans Christensen
1802           Hans Paulsen
1805           Rasmus Laxfanger
1809-11    Johannes Petersen
1818-19    Peter Petersen Lustig
1819-25    Rasmus Frederik Jessen. Flyttede til Tråsbøl skole

Denne skole er blevet afløst af en ny skole opført 1820 , iflg. BBR, og blev kaldt for "Højskolen" p.gr.a. dens beliggenhed. Den indeholdt et klasseværelse, en forstue og et tørverum.
Lærere ved "Højskolen" :
1819-25     Rasmus Frederik Jessen, se ovenfor
1827-28     Peter Christian Jensen
1828-33    Jørgen Peter Hansen
1830-         Johan Frederik Hansen
1834           Søren Christensen Beuk
1834-51     Peter Christian Iversen
1851-52     Christian Lorenzen
1852-60     Mathias Nielsen, derefter lærer ved Tumbøl skole
1860-74     Christian Petersen Ferdinand
1876-77     Thomas Thomsen
1877-80     Jørgen Torp
1880 blev en ny skole med bolig til læreren opført, se Varnæsvej 546.

Købt Ejere
1880 Skolen blev solgt til følgende personer:
1880 Christian Friedrich Reinecke
1892 Lorenz Friedrich Lorenzen g. Botilla Andreas dt.
1899 Lorenz Lorenzen f. 1855 i Rise, g. 1885 Elna Maria Dorothea Andersen
1923 farver Lorenz Friedrich Lorenzen f. 1892 i Varnæs g. Frieda
1966 enken Frieda Anna Dorothea f. Beck f. 1896 i Flensborg, død 1970
1971 Jørn Norn Matthiesen og Bjarne L. Andersen
1973 Jørn Norn Matthiesen og Lise MatthiesenUdarbejdet dato: 7. august 2021 A.A.
af: Andreas Asmussen

Omkring 1925
Ingen årstal

 

Omkring 1950