Varnæsve 535 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 2. 8
Ejendoms art: Høkeri og beboelse
Ejendoms navn: "Hesselholdt"
Opført: Matr. opført 1869
Areal:.
Matr. 2: 3.1803 ha. matr. 8: 5497 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Gråsten 1221. folie 559. 1222. folie 1110
Felstedskov:  Bind 1. Blad 8. - se Bind 1. Blad 2.
Bemærkninger:.
Contrakt af  8. marts 1840
I nærheden af Felstedskov skole ud til Varnæsvejden, ligger der et lille stykke hertugeligt land kaldt Hesselholdt banke, hvilket møller Jessen på Felsbæk mølle fra 1803-1828 har haft i pagt, men som nu Jørgen Lorenzen i Felstedskov er pagter af.

Dettte lille stykke land "Hesselholdt Banke" har  fhv. kådner Johann Petersen Jæger i Felstedskov nu overtaget.
Dette land har Johann Petersen Jæger i vest- og sydvestenden ladet udvide., samt udvidet sit land mod øst ud foran Martins land (kådnersted, Varnæsvej 541), og har her plantet levende hegn. Med disse tiltag forhindre han lodsejeren en vejadgang til sin jordlod "Hesselholdt".
Johann Petersen Jæger er beredvilligt til i østenden at udføre en vej over sin grund med adgang til jordlodden "Hesselholdt", mod at der årligt ydes en afgift på 12 mark og 4/5 dele skilling. Vejadgangen blev derefter etableret, som vi kender i dag, og de årlige ydelser betalt.
Afgifterne ophørte i 1880 ved, at der blev betalt et engangsbeløb, hvorefter der var fri afgang til jordlodden.

Ved contrakt af  22. april 1869, køber Jørgen Hansen Lund en jordlod på 5497 m2, kaldt  "Hesselholdt banke", af Maren Rossen f. Petersen på Møllevej 50. Her opfører han et hus hvorfra han driver landbrug og købmandshandel.

1869: Jørgen Hansen Lund Varnæsvej 535 overtager jorden fra Peter Petersens arvefæstekåd på Møllevej 45 i Felstedskov, og skal yde aftægt til Maren Justesen,
1872: Jørgen Hansen Lund sælger arvefæstekådet til Rasmus Hansen Danielsen, med tilhørende marker, Vester- og Sønderlykke.

Deklaration indført 1932:: Det Danske PetroleumsSelskab med en 20 års contragt, med benzintank og salg af benzin.
Købmandsforretningen blev nedlagt 1955.
2010 opføres et nyt  enfamiliehus opført i træ på grundstykket. De gamle bygninger bliver nu anvendt til lagerbygninger.

Købt Ejere
Jørgen Hansen Lund køber  en jordlod på 5497 m2 på "Hesselholdt" banke, af Maren Rossen f. Petersen, Møllevej 50
1869Jørgen Hansen Lund 1820- g. 1846 Mette Helene Jørgensen,1821-53 Lyngskov, g. 2x 1857 Anna Christina Sønnichsen - se Lyngskovvej 1.
1869Jørgen Hansen Lund overtager Peter Petersens arvefæstekåd i Felstedskov, og  aftægt til Maren Justesen,  
1872Jørgen Hansen Lund sælger arvefæstekådet på Møllevej 45 til Rasmus Hansen Davidsen
1893 Jes Jessen i Felstesskov g. 1893 Anna Marie Hansen fra Skovbølmark, g. 2x 1907 Christien Marie Knutzen fra Felstedmark
1920Købmand Matz Kristian Birk, Aabenraa, og landmand Hans Friedrih Andresen, Aabenraa, i lige sameje
1920Maler og købmand Asmus Iversen g. 1920 Anna Cathrine Hinrichsen
1955Anna Cathrine i uskiftet bo
1961 Købmand Andreas Wildenschildt  (Sv.s.) g. 1848 Christine Iversen
1955Hilda Marie Larholdt og Niels Ritter
Allan Bodenhoff og Erik Breiner
2007Helle Kock og Jens Kristian ChristensenUdarbejdet dato: 25. februar 2021 af: Andreas Asmussen

Ingen årstal

 

Ingen Årstal