Varnæsvej 536 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 40
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1927 - nedbrudt og nyt hus opført 1997
Areal:.
1153 m2
Grundbog
Felstedskov Bind 1. Blad 38.
Bemærkninger:. Grunden er udstykket fra martrikel 131, Felstedskov
 

Købt Ejere
1927 Frøken Marie Popp
1959 Dr. Reinholdt Swinger, Bad  Godesberg
1993 Erberhard Swinger
2012 Helle Zülow Rasmussen og Morten RasmussenUdarbejdet dato: 7. august 2021. A.A. af: Andreas Asmussen

Omkring 1950

 

2021