Varnæsvej 537 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 93
Ejendoms art: Kådnersted oprettet på jord fra Felsted bol: Fe. 5 a+b
Ejendoms navn:
Opført: 1962
Areal:.
3.30.67 ha
Bemærkninger:. Marken "Hesselholdt" tilhørte oprindeligt Felsted bol Fe. 5 a+b. (Vestermarken 12 og Lyngskovvej 1.)
Den ubebyggede jordlod kaldet "Hesselholdt", har hidindtil været forpagtet af møller Jessen på Felsbæk mølle og senest af kromand Jørgen Lorenzen.

Husfoged Christian Wegge i Gråsten, der på statskassens vegne som sælger på den ene side og Botille Bunde, enke efter teglværksejer Asmus Hinrichsen Bunde af Felstedskov, med Johann Christiansen Jæger, som værge for fhv. kådner Johan Petersen Jæger, ligeledes af Felstedskov), som køber på den anden side, er der indgået og oprettet følgende Contrakt:

§ 1. i henhold til den under 26. februar 1857 afholdte offentlige licitation, hermed efter ordre fra ministeriet monarkiet fælles indre anliggender af 7. januar 1858, sælger og overdrager jeg Christian Wegge, husfoged i Lundtoft Herred, på statskassens vegne iflg. contrakt af 20. aug. 1858, at overdrage den ubebyggede jordlod Hesselbjerg kaldet ”Hesselholdt” til kådner Asmus Hinrichsen Bunde.

Jordlodden der i øst og vest afgrænses af tilstødende jordlodder henhørende under Felsbæk mølle og Felstedskov, mod syd af den skråning der er beliggende ud til vejen mellem Felsbæk mølle og Felstedskov og mod nord af Aabenraa fjord, og som antager at indeholde ca. 4½ tønder land a` 240 roder.

Købesummen er 1250 rigsdaler rigsmønt, der betales til husfoged Christian Wegge, hvorefter Botilla Bunde er den retslige ejer af jordlodden ”Hesselholdt” og Nørrelykke i alt 3.30.67 hektar.

Jordlodden ”Hesselholdt sammenlægges og drives fremover med det kongl. kåd på Varnæsvej 559.

1962 Skovridder ved Småskovsforeningen overtager jordlodden "Hesselholdt" og opfører et enfamiliehus på grundstykket.

Købt Ejere
1858 kgl. kådner Asmus Hinrichsen Bunde, overtager jordlodden og lægger jorden ind under sit kådnersted, Varnæsvej 559
1962 Skovridder Edvard Hvidt køber jordlodden "Hesselholdt" .
2013 læge Lars Kruse
2017 fhv. gårdejer på Bygbjergvej 10. Kjeld Jørgensen Staugaard  og Jutta Margrethe Staugaard


Udarbejdet dato: 21.09.2021 A.A. af: Andreas Asmussen