Varnæsvej 541 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 98
Ejendoms art: Kådnersted oprettet på jord tilhørende Felsted bol: Fe. 4 a+b
Ejendoms navn:
Opført: 1968 (Det nuværnede enfamiliehus).
Areal:.
3.12.90 ha 
Grundebog:
Gråsten 1219 folie 161, bibog 430
Bemærkninger:. Marken "Store Nørrelykke"  tilhørte oprindeligt Felsted bolet Fe. 4. a+b. (Vestermarken 11. og Assenholmvej 2.)
På marken "Store Nørrelykke" er der tilbage i tiden oprettet et kådnersted. Den første ejer af kådnerstedet som vi kan dokumentere er Rasmus Petersen Tagmoes, der i 1715 er kådner i Svejrup, og som i 1723 er ejer af 1/16 bol i Felstedskov.

Iflg. Augustenborgske-Gråstenske godser under Årup II. 1791 nævnes Martin Jensen på kådet på 12 tdr. 5 schip og 6 roder.

Iflg. F.T. opholder Johann Petersen og hustru Anna og nyder ophold hos kådner Martin Jensen, hvor de bor sammen med sønnen Jørgen på 28 år og datteren Anna på 26 år.
1807 overtager Peter Christensen Jæger kådet og lægger det sammen med sit kåd på Møllevej 50.

Købt Ejere
1723 kådner Rasmus Petersen Tagmoes, 1692-1763, g. 1715 Karen Peters dt fra Kiding, gift 2x 1722 Anna - Hans Petersens dt, Møllevej 35.
ca, 1750 Peter Asmussen Tagmoes, 1717-1763, g. 1750 Cathrin Jørgen Petesrens dt i Hostrupskov
Enken Cathrin, 1722-1775, g. 1764 Jørgen Petersen fra Svejrup
Enkemand Jørgen Petersen, 1739-1802, g. 1776 Anna Marie Peters dt.
1770 Johann Petersen Tagmoes el.Paasch f. 1737, død 1817  i fattige omstændigheder, s.a. kådner i Rinkenæs Peter Johannsen og Karen f. Hansen Paasch i Felstedskov. Gift 1770 Anna Petersen Tagmoes , 1751-1804
Martin Jensen g. Maren f. Asmussen/Rossen fra Egen sogn, nævnes på kådet. Hvorvidt han har været ejer el. bestyrer af kådet vides ikke.
1807 Peter Christensen Jæger, se Møllevej 50
Kådet forbliver i Møllevejs regi, indtil det i 1968 bliver solgt fra.
1968Direktør Svend Astrup, køber 3. 12.90 ha af Johan Rossen Eskildsen på Møllevej 50, og opfører et enfamiliehus på grunden. Desuden køber han store dele af Syvmandsskoven.
1989 A-Sats Aps v/ Aksel Hansen Trykkergården
Christian Jebsen, Løjt Kirkeby
2010Peter Maindal og Jutta Ledgaard MaindalUdarbejdet dato: 21.09.2021  af: Andreas Asmussen