Varnæsvej 543x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 29, 56
Ejendoms art: Kgl. Kådnersted med marken "Vesterlykke"
Ejendoms navn:
Opført:
Areal:.
Grundbog
Felstedskov Bind 1. Blad  26.
Bemærkninger:. Marken "Vester Lykken" hørte oprindeligt til det kongl. Nørballe bol Nø. 4. a+b. (Peter Petersen Bunde og Nis Rasmussen Bygbjergvej 16).
På dette areal blev der oprettet et kåd 1/16 plov. 

Iflg. F.T. 1803 bor Nicolay Petersen og hans 4´ kone Anna Jensen fra Apterp som lejefolk hos Peter Asmussen Bunde.

1825: Kådnerstedet, 1/16 plov med tilhørende hus og bygninger overtages af kådner Asmus Hinrichsen Bunde, Varnæsvej 559. Efterfølgende fjernes bygningerne 

Købt Ejere

Bolsmand Peter Petersen Bunde i Nørballe, 1726-1768, g. 1766 Merret, Johanns dt fra Varnæs, 1717-1796, Merret gift 1753, 1756, 1766 og sidst Asmus Asmussen Matzen i Svejrup
1636 nævnes Jørgen Hansen - Johann Jørgensen - Hans Clausen
1666-74nævnes Hans Clausen, kådet er wust (ligger øde hen)
1692nævnes Hansen Møller 1620-1705
?Peter Hansen Møller søn, 1671-1734, g. Merret Bunde 1681-1751
?Hans Petersen Møller søn, 1713-69, g. 1752 Dorothea Asmus dt. fra Nybøl
Kådner i Felstedskov Per Persen (vulgo Thielsen)1670-1764 også kaldt Per Persen og Peter Møller, g. 1717 Anna Thiels dt i Felstedskov.
Deres kåd i Felstedskov blev nedlagt i 1731, hvorefter flyttede og  overtog et kåd på Felsbækgård´s grund i Hostrupskov
Sønnen Per Thielsen - Peter Petersen f. 1718  overtager forældrenes kådnersted. i Hostrupskov
Gift 1745 i Felsted kirke med Ann, død 4.03.1764, d.a. kådner Jørgen Petersen og Marie Lischen i Hostrupskov.
Børn: Ann Marie f. 1746 og Mette Cathrin f. 1750 i Hostrupkov.
1769Per Thielsen f. 1718, død ..., - nu kaldt Peter Petersen Møller, overtager nu dette kgl. kdnersted i Felstedskov, og gifter sig 2x 1769 Ann, 1745-1788, d.a. Hans Petersen og Ann Jeppes dt. i Svejrup.
1789Peter Asmussen Bunde fra Nørballe, 1750-1834, g. 1789 Ingeborg Wollesen, 1760-1814, 
1806Marcus PetersenLund fra Svejrup
1806Nis Petersen Lund søn, 1778-1869, g. 1803 Metta Jessen fra Varnæs, 1771-1843
1825 Kådner Asmus Hinrichsen Bunde overtager stedet og lægger det sammen med sit kåd på Varnæsvej 559.


Udarbejdet dato: 09.12..2021 A.A.
af: Andreas Asmussen