Varnæsvej 544 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 17 og 138
Ejendoms art: Inderstehus
Ejendoms navn:
Opført: 1765 iflg. BBR
Areal:.
1883: 10.28 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Lundt. 1074 folie 108 og 304. Tønder II. folie 1093, Tønder III.  folie 1308- 09. Felstedskov Bind I. Blad 1.
Bemærkninger:. Hus med have opført 1765 på fyrstelig grund, udstykket fra bol Fe. 1. Gl. Egegård i Felsted.
Hvem der har ejet huset tilbage før 1799 er der ingen oplysninger om. Det tolkes derhen, at det har været beboet af lejefolk.

1799 Christian Grønnebeck 1752-1814, køber 13 tdr. land og teglværk med bygninger og badhus, samt det af Rasmus Jørgensen Beuschaus i 1779 opbyggede hus på Varnæsvej 545, samt et inderstehus på Varnæsvej 544.

Ved Christians Grønnebecks død i 1814 er boet konkurs, og købmand Peter Johann Otzen står nu tilbage som kreditor, og overtager nu teglværk med bygninger huse og landerier.

1828 Jens Petersen Lausen fra Felsted overtager teglværk med bygninger landerier og to huse på Varnæsvej 544 og 545.

1836 Teglværk og landerier "Vesterlykke" overtages af  kådnerfamilien Bunde på  Varnæsvej 559,

Se videre i hus-register: Varnæsvej 553.


Købt Ejere

1799Christian Grønnebeck 1752-1814, g. Elline i 6 år g. 2x Maren fra Årslev
1828Jens Petersen Lausen, f.  1791, på bol Fe. 4 a. g. 1818 Maren Petersen Jæger 1786-1828, 2x Ann Marie Danielsen fra Ullerup. 
1833Hans Jørgen Baagøe f. 1793 på Baagø, Assens sogn, g. Botilla 1785-1847 fra Ål sogn, overtager huset 
1848Maria Dorothea , datter, g. 1856 Christian Petersen Johannsen
1871Jørgen Hansen Koch 1820-72, g. 1869 Anna Kjestine Axelsen
1876Peter Hagedorn 1835-1904, g. 1873 med enken Anna Kjestine Axelsen
1904Jacob Petersen, gårdejer, Varnæsvej 575
1919Conrad Wilhelm Petersen 1858-1929, bor sammen med hans husholderske Ida Josephine Olsson fra Karlshamn
1929Ida Josephine Olsson 1866-1948,
1945Peter Madsen fra Løjt, g. 1937 Henny Ingeborg Danielsen
1949 Marie Margrethe Nissen fra Bjerndrup, 1893.1970
1968Wakter Christiansen
1970Peter Laurids Christensen
1983VVS-installatør Jørgen Jensen og Lotte Thomsen
1990 Jørgen Jensen


Udarbejdet dato: 7. august 2021. A.A.
af: Andreas Asmussen

Omkring 1950

 

1983