Varnæsvej 545 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 18
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: nyt hus opført1877 - der har erstattet et endnu ældre hus.
Areal:.
1059 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Tønder II. folie 1317. Lundtoft I, folie 110.
Felstedskov Bind 1. Blad 18
Bemærkninger:. Inderstehus med have opført på fyrstelig grund, udstykket fra bol Fe. 1. Gl. Egegård.
1779

1799 Christian Grønnebeck 1752-1814, køber 13 tdr. land og teglværk med bygninger og badhus, samt det af Rasmus Beuschaus i 1779 opbyggede hus på Varnæsvej 545 samt et inderstehus på Varnæsvej 544.

1814 ved Christians død er boet konkurs. Købmand Peter Johann Otzen overtager nu teglværk med bygninger, landerier og huse.

1806 Matthias Nissen, nævnes i kirkebogen under fødte, som kromand, og fra 1811 som inderst. 

1828 overtager Jens Petersen Lausen fra Felsted teglværket med bygninger, landerier og huse.

Se videre i Hus-register, Varnæsvej 553.


Købt Ejere
1779 Rasmus Jørgensen Beuschau, 1731-1806, g. 1763 Maren, 1734-1816
1799 Christian Grønnebeck, 1752-1814
1814 Købmand Johann Peter Otzen overtager som kreditor teglværk med bygninger og huse.
1811Matthias Nissen overtager Varnæsvej 545, og optager et lån ved Jørgen Hansen Koch.
1820Endeligt skøde - Matthias Nissen 1764-1839, g. Christine Peters dt 
1844Christian Nissen søn, 1803-91, g. 1832 Marie Christine Jessen 1808-83
1877Nyt hus opføres på grundstykket
1882fisker Andreas Peter Christensen (Sv.s.) g. 1856 Christine Nissen
1904Murer Peter Petersen Rossen 1855-1924, g. 1878 Maria Christina Petersen 1853-1927
1928Arvinger:
1928Kirketjener Peter Jensen 1876-1937, g.  Ingeborg Marie  1877-1966
1955Thomas Jensen søn, ugift
1987Helge Reimer Hansen og Lone Christensen


Udarbejdet dato: 7 august 2021
af: Andreas Asmussen

1959