Varnæsvej 546 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 29, 39, 48
Ejendoms art: Felstedskov skole
Ejendoms navn:
Opført: 1880
Areal:.
786 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Lundt. I. folie 107 . Lundt. II. folie 304
Felstedskov Bind 1. Blad 29
Bemærkninger:. Kådner Asmus Hinrichsen Bunde sælger i 1879 et areal på 2088 m2 til Felstedskov kommune, der opfører en enklasset skolebygning med beboelse.

I sommeren 1879 blev der opført en ny skole i Felstedskov, opført af bygmester Callesen i Aabenraa. Den kostede ialt incl. køb af jord og beplantning 10.000 mark. Bygningen blev taget i brug den 1. april 1880 og indeholdt et klasseværelse, beboelse til læreren, udhus, skoleplads og have.

Med oprettelsen og ibrugtagningen af Felsted Centralskole i 1963 blev Felstedskov skole nedlagt.
Lærer Hans Petersen blev ansat som enelærer ved Felstedskov skole i 1921, og det blev "hans skole" indtil den lukkede i 1963.

I 1964 overtog Hans Günther Hansen  den gamle skole af Felsted sognekommune.
Günther Hansen var en meget speciel type maler.  Han indrettede sit malerværksted i det  gl. klasselokale. I udhuset, sikkert det gl. tolet og redskabsrum indrettede han efterhånden til et atelier. Han har genem sit lange liv malet utallige oliemalerier og akvareller af  landskaber, gårde og portrætter osv, der er og har været med til at sætte sit præg mange hjem. 

Naboen, Jørgen Jensen overtager i 2012 bygninger og grundstykke. 2014 bliver bygningerne nedbrudt.


Købt Ejere
Lærere ved Felstedskovs skoler fra 1776  - 1880:
1776 nævnes Thomas Jensen
1798 Hans Christensen
1800 Hans Paulsen
1802 Rasmus Christensen
1805 Rasmus Laxfanger
1809-11 Johannes Petersen
1811 Peter Petersen Lustig
1818-19 Lorenz Johan Schmidt
1819-25 Rasmus Frederik Jessen, derefter lærer i Tråsbøl
1827-28Peter Christian Jensen
1830Johan Frederik Petersen
1834Søren Christensen Beuk
1834-51Peter Christian Iversen
1851-52Christian Lorenzen
1852.60Matthias Nielsen, derefter lærer i Tumbøl
1860-74Christian Petersen Ferdinand
1876-77Thomas Thomsen
1877-80Jørgen Torp
1880Felstedskov nye skole:
1880-84Martin Jensen Popp
1885-87Hans Christian Hansen
1884-94Christian Andresen Gammelgaard
1894-1900Andreas Heinrich Callesen
1900-04Christian Hansen Matthiesen, derefter lærer i Tumbøl
1904-06Andreas Jens Lorenzen
1906-08Nicolai Andreas Jensen
1908-09Frederik Ludvig Jacobsen
1909-21Christian Rehhoff Andresen
1921-63Hans Petersen
1963Felsted sognekommune sætter skolen til slag.
1964Hans Günther Hansen, g. i Tving kirke i Sverige med Inga
2012VVS installatør Jørgen Jensen, Varnæsvej 544 overtager bygninger og grundstykke.
2014Alle bygninger blier nedbrudt


Udarbejdet dato: 21.09, 2021 
af: Andreas Asmussen

Omkring 1980

 

1962