Varnæsvej 547 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 37
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1915
Areal:.
1000 m2
Grundbog
Felstedskov: Bind 1. Blad 34.
Bemærkninger:. Skibskaptajn i Handelsfåden Iver Danielsen, køber 1914 et grundstykke udstykket fra kådnerstedet Varnæsvej 559, og opfører et smukt og arkitektonisk hus på grundstykket.
 

Købt Ejere
1915 Iver Danielsen, 1875-1958, g. 1902 Anne Marie f. Asmussen Bunde, 1875-1955
1958 Offel Marie Berg f. Danielsen 
1969 Politibetjent Jacob Petersen(sort) død 1980, g. Lillian
1981 Lillian Petersen i uskiftet bo
2014 Bo Langhede, Varnæsvej 559Udarbejdet dato: 7. august 2021.
af: Andreas Asmussen

1959

 

2014