Varnæsvej 551 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 61
Ejendoms art: Enfamiliehus
Ejendoms navn:
Opført: 1971
Areal:.
1190 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Felstedskov Bind 2. Blad 4.
Bemærkninger:. Grunden er udskildt i 1946 fra gården Varnæsvej 559, med det formål, at opføre et hus på grunden når den tid kom.

1971 opfører Søren Rudolph og Julie Posselt  et enfamiliehus på grundstykket.
 

Købt Ejere
Grundstykke
1946Enkefru Petrine Henriette Bunde f. Fries
1948 Arvinger efter Petrine Henriette Bunde f. Fries
1971 Søren Rudolph Langhede og Julie Susanne Posselt
Finn Posselt Langhede og Inger f. Carlsson
1987 Arvinger
1992 Smedby Cotel I/S v/ Bo LanghedeUdarbejdet dato: 7. august2021. A.A.
af: Andreas Asmussen

Ingen foto