Varnæsvej 553x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 94
Ejendoms art: Sommerhus
Ejendoms navn:
Opført: 1962
Areal:.
4707 m2
Bemærkninger:. Sommerhuset er opført på et areal, udstykket fra Varnæsvej 559. 
Sommerhuset blev opført ca. midtvejs mellem Varnæsvej 559 og det gl. nedlagte teglværk. 
Med Heidi og Steen Reinholdts overtagelse af sommerhuset får det samme ejere som Varnæsvej 553. 


Købt Ejere
Kådner Hinrich Asmussen Bunde sælger et areal på 4707 m2, art. 94  
1934Skræddermester Carl Warnecke køber en jordlod. matrikel 94
1954Dr. phil. Etatsgeolog Sigurd Hansen, København opretter en  lejekontrakt for  perioden 1954-64.
1962Sigurd Hansen overtager sommerhus og matrikel 94.
1971Else Margrethe Sigurd Suhm f. Hansen
1987Jens Frederik Suhm
1990Jens Frederik Suhm, særeje
2014Heidi Reinholdt og Steen Engelbrecht Reinholdt


Udarbejdet dato: 7. august 2021. af: Andreas Asmussen