Varnæsvej 555x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr.
Ejendoms art: Hus med have
Ejendoms navn:
Opført: ?
Areal:.
Bemærkninger:.
Et lille hus med have, opført før 1873, beliggende ude på marken i et dige-hjørne ned mod teglværksgrunden.
Huset hørte under kådnerstedet, Varnæsvej 559, og er anvendt som lejebolig for bl.a. daglejere fiskere og teglværksarbejdere.

Huset er ikke vist på Geodætisk kort 1: 20 000, og må defor være nedbrudt  før.


Købt Ejere
Navne på enkelte lejere af huset:
F.T. 1835 Teglarb. Christian Holm, 64 år, g. Kirsten Asmussen, 69 år
F.T. 1840 Fisker Jes Nissen død 1842, g. Maren død 1847, Nis, søn 30 år, sømand
F.T. 1845 Teglværksarb. Lorenz Petersen Lock, 39 år, g. 16.03.1839 i Adsbøl kirke med Marie Christine f. Hansen, 30 år. Datter: Maria Magdalene dt. 6 år
F.T. 1860 Stenfabrikant Lorenz Petersen Lock, 39 år, g. Marie Christine Lock, 30 år. Søn: Christian Petersen Lock, 15 år.
Lene med æ ged - er den sidste lejerUdarbejdet dato: 10.  September 2011 af: Andreas Asmussen