Varnæsvej 557 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 58
Ejendoms art: Sommerhus
Ejendoms navn: Bochholt
Opført: 1937 Iflg. BBR
Areal:.
2017: 3.16.28 ha
Grundbog
Felstedskov Bind I. Blad 32. og Bind i. Blad 32.
Bemærkninger:. Arealet er udsykket fra Bundes ejendom Varnæsvej 559.
Enken Petrine Henriette Bunde f. Fries sælger et grundstykke til  Anna Marie Danielsen f. Bunde. art. 35.  Parcel nr. 6,9,10,11,14, 15 og 16. = Teglgård, Nedre Lykke samt et fritliggende indersteshus ude på marken.
1916 skøde fra Petrine Henriette Bunde til skrædder Carl Warnecke, art. 58. 2511 m2
1934 Anne Marie Danielsen overfører 2876 m2 til skrædder Carl Warnecke, art. 57
1936 Anna Marie Danielsen overfører  1.2758 m2 til Carl Warnecke art. 60


Købt Ejere
1911 Gårdejer - Enke Petrine Henriette Bunde, f. Fries
1916Anna Marie Danielsen f. Bunde g. Iver Danielsen 
1934Anne Marie Danielsen ejer af art. 57 og 58. Grundbog Bind II. Blad 1.
1934Skræddermester Carl Warnecke, Aabenra 
1957Matriklen deles i 60 og 86, = Carl Warnecke, Varnæsvej 553.
1958  Prokurist Hans Hennig, Aabenraa overtager art. 58.
1962 Hans Hennig overtager del art. 35, af Christine Christensen f. Danielsen
1980Susanne og Oskar Hennig
1981Susanne Hennig og Hans Helmuth Hennig
1989Oskar Peter Hennig og Klaus Friedrich Hennig
2017Torben Skjødt Nielsen og Dorthe Skjødt Nielsen


Udarbejdet dato: 7. august 2021 af: Andreas Asmussen

2021