Varnæsvej 559 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 1. 95, m.fl.
Ejendoms art: Kådnersted 
Ejendoms navn:
Opført: Det oprindelige kådnerhus med beboelse og stald er nedbrudt i starten af år 2000.
Stuehus opført i første halvdel af1800-tallet bliver nu nedbrudt  og erstattet af nyt stuehus opført 2006 på samme sted.
Areal:.
1870: 18.01 ha.  1922: 27.32 ha.
( 2020: 66.12.01 ha i Felsted, 44.4454 ha i Felstedskov ejerlav)
Skyld-panteprot.
Grundbog
Tønder II. folie 1315, Tønder III. 1308. Lundt. I. folie 107 m. fl.
Felstedskov Bind I.. Blad 1.
Bemærkninger:. Kådnerstedet er oprettet på et areal , der førhen tilhørte det kongl. bol i Nørballe Nø 6. Den første ejer af kådnerstedet som vi med sikkerhed har navn på, er Peter Hansen.
Ejerne af kådnerstedet har til alle tider været dygtige og fremsynede  bønder, hvilket klart fremgår af de mange tilkøb af landerier og kåd, som her følger i hovedtræk:
1825  Peter Asmussen Bundes kgl. nabokåd "Vesterlykke", Varnæsvej 543x
1828  Rug- og Prakkerlykke (ved Frudam på Felstedmark) af smed Hansen Hansen i Skovbøl., der førhen har tilhørt bol Fe. 8. a. i Felsted.
1832  Køb af en stor jordlod på sydsiden af  Varnæsvej, art. 95, af Gl. Egegprd, et arel som kådet har har haft i leje siden 1806. 
1836  Overtagelse af Grønnebecks teglværk
1858  Den adelige jordlod, "Hesselholdt og "Nørrelykke", se Varnæsvej 537
1869  Køb af en jordlod, kaldet "Skidenbejerg", fra bol Nø. 6 a.
1878  Køb af en jordlod på 2,3 ha. fra Gl. Egegård.

Bo Langhede og Jette Schulz, ejer af  Felstedskov Kvægbrug I/S.
Da Finn Langhede overtog ejendommen i 1992 efter sine forældre, var der 80 jerseykøer. Det er sidenhen er blevet til 400 malkekøer samt lige så mange kvier. Det har medført at der blev opført nye staldbygninger på den modsatte side af landevejen, og som løbende er blevet udvidet.


Købt Ejere
Peter Hansen f. ca. 1634, død 1699, 65 år.
ca. 1699 Marcus  Petersen, søn, 1677-1758, g. 1708 Elline 1787-28, d.a. fra bol Nø. 4.b. g. 2x 1729 Sille Petersen 1700-30 fra Gl. Egegård i Felsted, g. 3x Maren 1706-63  d.a.  Anders Petersen, Smed i Kiding-Skovbøl
1761 Andreas Petersen fra Smøl overtager kådet.
1763 Fester Christensen (Sv.s,) 1732-1800, fra bol Nø. 5.b i Nørballe, g.  1763 Anna Maria Marcus dt.173569, g. 2x  1771 Maren 1733-99, enke efter Hans Andersen i Stemmild, Burkal.
1793 Hinrich Asmussen Bunde (Sv.s.) 1761-1838, g. 1793 Anna Maria Festers dt. 1772-1837
1828 Asmus Hinrichsen Bunde søn, 1797-1852, g. 1838 Botilla Clausen 1808-1882, fra bol Nø. 1.b
1870 Hinrich Asmussen Bunde søn, 1841-1914, g. 1868 Offel Alsing 1845-1930, fra bol Sv. 1.a  Svejrup
1911 Asmus Hinrichsen Bunde søn, 1873-1911, g. 1899 Petrine Henriette Fries fra Hjordkær 1875-1947
1911 enken Peterine Henriette Fries
Forpagtere lejer en mindre del af jorden
1938Hinrich Asmussen Bunde søn, 1906-63, g. 1938 Anna Auguste Frees, Felsbækgård. Familieb sælger ejendommen, og overtager den kgl.  helgård, "Thayssens gård"  i Gl. Skovbøl
1946Søren Rudolph Petersen Langhede fra Dronninglund,1906-92, g. 1938 Susanne Posselt 1909-2000, født i Møgeltønder
1971Finn Posselt Langhede søn, f. 1940, g. 1967 Inger Carlsson f. 1944
1992Bo Langhede søn, f. 1968
Bo Langhede og Jette Schulz, ejer af  Felstedskov Kvægbrug I/S.


Udarbejdet dato: 16.12. 2021. af: Andreas Asmussen

Omkring 1910
Ingen årstal

 

Omkring 1930
Ingen Årstal