Varnæsve 560x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr.
Ejendoms art: Hus med have
Ejendoms navn:
Opført: ?
Areal:.
?
Bemærkninger:. Huset tilhørte kådnerstedet, Varnæsvej 559. Huset lå  på modsatte side af Varnæsvej, Iflg. det håndtegnede kort fra 1874- Kort 3. parcel 32.
Huset blev nedrevet i forbindelse med vejreguleringen i 1927-28.

Her boede urmageren og den tidligere spion Peter Christian Petersen "Sort til leje i en årrække sammen med sin søster og hendes søn.  
Peter Christian Petersen Sort f. 1.10.1824, døde 3.10.1898 som fattiglem på sognets Fattiggård i Tumbøl.  Peter Christian Petersen blev 9 måneder gl.  lam i begge ben, hvilket gjorde ham til krøbling resten af  livet. Han kom i urmagerlære i 6 år ved Fr. Fischer i Aabenraa, hvorefter han startede som selvstændig urmager i Felstedskov. 
Den lille urmager og hans storebror Christian, meldte sig til tjeneste som spion eller ordannans i Tre-årskrigen ved det danske efterretningsvæsen, hvor de begge gik under dæknavnet "Sort", bl.a.  p.gr.a. deres mørke hudfarve. Dæknavnet "Sort" har fulgt efterkommere siden.

Kilde til historien om urmager  Petersen Christian Petersen Sort: se Historisk Årbog for Felsted sogn  2001 s. 23-32. Fra fiskersøn til fattiglem, og 2021 s. 16-19.
Se Varnæsvej 506x


Købt Ejere
Lejere:
F.T. 1860
Enken Margretha Schmidt f. Petersen 50 år, f. 27.05.1810 i Felstedskov gift med afdøde Knud Nissen Schmidt
F.T. 1860 Nis Christian Schmidt, søn, 11 år
F.T. 1860 Urmager Peter Christian Petersen (Sort) broder, 36 år, 1824 -1898


Udarbejdet dato: 07. august 2021. af: Andreas Asmussen

Ingen foto