Varnæsvej 566 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 27
Ejendoms art: Inderste hus
Ejendoms navn:
Opført: 1881
Areal:.
10. 90 m2
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Lundtoft 1075 folie 91 og 197. Gråsten folie 794
Felstedskov  Bind I. Blad 25.
Bemærkninger:. Grund udstykket fra parcellistejendommen, Varnæsvej 568
Her opfører Rasmus Hinrichsen et inderstehus, beliggende ud til Varnæsvej


Købt Ejere
1881 Fisker Rasmus Hinrichsen g. Marie Nicoline Christensen
1948 fhv. Købmand Asmus Iversen g. 1920 Anna Cathrine f. Hinrichsen
1961 fhv. kådner Peter Clausen, g. 1933 Anne Marie Iversen
Erling H. Petersen


Udarbejdet dato: 7. august 2021. A.A.
af: Andreas Asmussen