Varnæsve 567 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 13, 24, 49
14, Felsted
Ejendoms art: Kådnersted
Ejendoms navn: ?
Opført: ?
Areal:.
1883: 7.18.69 ha.
1997: Bygninger samt grundstykke på 62.35 m2 
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Tønderhus  Ii. folie 1316. Lundt. I. 1074 folie 103 og 109
Felstedskov Bind 1. Blad 13.
Bemærkninger:. Kgl. bolsmand Nis Kudemann, Bygbjergvej 7, sælger i år 1640 et stykke land,der går fra Varnæsvej til bækken, ialt 6 skæpper land for 120 Lübsk. Han skal ham derpå bygge et 4 fag hus af egetræ for 40 mark. kilde: Minder og Tanker ved J. Fausbøl.

1774 Jens Johannsen bol Nø 5 i Nørballe sælger sit på Varnæsvej stående hus med dertil hørende landerier fra vejen og til havet, så langt sælgers grund går i et stræk.
 
Johann Clausen nævnes som farver og kådner


Købt Ejere
1640 Anders Jørgensen fra Varnæs
Nis Rasmussen Boisen 1623-1708, g. Karen 1642-95
1697Nis Kudemann 1667-1735, s.a. Jess Kudemann bol Nø 5. g. 1697 Maren 1672-1731, d.a. Nis Rasmussen Boisen
Maren Kudemann, datter, 1703-1773
1774 Hans Christensen Iversen, g. 1771 i Ensted med Maren 1748-718, g. 2x  1778 Ann Petersen fra Bovrup
1801  Christen Iversen, søn, 1773- 1821, g. 1801 Elisabeth  Reinhold 1768-1855
1828 Christian Clausen (Sv.s.) 1787-1838, g. 1825 Anna Kiestina Iversen 1802-32, g. 2x 1833 Anna Christina Lorenzen fra Tråsbøl, 1793-1838
Forpagter Thomas Møller fra Søgård g. Ann Marie Jørgensen Damm
1951Johann Clausen, 1812-1878, g. 1853 Anna Margretha Roth 1827-1906
1889Johann Clausen søn, 1862-1941, g. 1892 Meta Christina Frees  1867-1933, N.B. Johann, kommuneforstander i Felstedskov kommune
1935Peter Clausen søn, 1905- , g. 1933 Anna Marie Iversen 1909-
1964Johan Henrik Clausen søn, 1937- , g. Kirsten Vigen Clausen
Gdr. Finn Posselt Langhede, Varnæsvej 559 overtager ejendommen 
1997Bo Langhede


Udarbejdet dato: 7. august 2021 af: Andreas Asmussen

Omkring 1910

 

Omkring 1910