Varnæsvej 569 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 19
Ejendoms art: Hus med have
Ejendoms navn:
Opført: 1906
Areal:.
786 m2
Skyld-pantep.
Grundbog
Gråsten. 1221 folie 586, 765. Lundt. 1075. folie 59
Felstedskov Bind 1. Blad 19.
Bemærkninger:. Inderstehus opført på et grundstykke ud til Varnæsvej,
N.B. Marie Hansen Bunde, ejer af et Inderstested/parcelliststed, se Frudam 19x
Marie Hansen Bunde, gift 1844 med Jørgen Jensen, flytter til huset på Varnaæsvej 569.

Købt Ejere
1844
Marie Hansen Bunde g. 1844 bødker Jørgen Jensen fra Vilsbæk
1861  Nis Peter Paulsen g. Anna Frederiksen f. 1818 i Stubbæk, død 1886
1875  datter, Anna Christine Charlotte Amalie Paulsen f. 1854 i Tråsbøl, g. 1878 Hans Christian Nissen, smed i Ullerup
1895 Kådner Hans Bendix Madsen overtager hus og grundstykke.
Huset anvendes fremover som aftægts- og lejebolig
2013 Huset nedbrydes.


Udarbejdet dato: 05.10.2021.
af: Andreas Asmussen

1959

 

Omkring 1975