Varnæsvej 574 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 14,  51, 945, 951,
Ejendoms art: Inderst - kro - parcellist - slagter
Ejendoms navn: Skrædderkro
Opført: Iflg. BBR 1740
Areal:.
1822: 4.70 ha
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Gråst. 1220. folie 304, 358 og 382. Lundt. 1075. folie 30
Felstedskov Bind 1. Blad 14
Bemærkninger:.
Med BBRs oplysninger, tolkes det derhen, at  hus og have er udstykkket fra Lorenz Petersens kådnersted, Varnævej 575.
Med 1800-tallet blev der tilkøbt  jord syd og øst, hvorved ejendommen areal øgedes til 4,7 ha.
 

Købt Ejere
1790Inderst og kromand Jørgen Jacobsen g. Kirsten Christiansen fra Rinkenæs
1797Jens Hansen, Kromand, g. Merret Jessen fra Årupskov
1802Kådner/Inderst Peter Lorenzen, 1758-1830, se Varnæsvej 575, g. 1786 i Flensborg med Ann Cathrin Lorenzen 1753-1819
Iflg. F.T- 1803 er huset lejet ud til kromand Asmus Petersen-Andersen og Mette Marie fra Kliplev og deres 5 børn.
1830Jørgen Lorenzen søn, 1796-1869, g. 1830 Marie Christine Hansen 1806-48
1866Kromand og slagter Thomas Jessen, (Sv.s.), 1829-1903, g. 1857 Anna Marie Brodersen Lorenzen 1831-1894
1903Jørgen Jessen søn, 1857-1935, g. Maria Christina Svensson fra Vonsild1872-1943
1943Thomas Albrecht Jessen søn, 1902
1948Friedrich Träger, Produkthandler
1986Hubert Träger søn,


Udarbejdet dato: 18.10.2021 
af: Andreas Asmussen

Omkring 1925

 

Omkring 1950