Varnæsvej 583 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov Matr. nr. 16
Ejendoms art: Kådnersted
Ejendoms navn: "Finkes Kåd"
Opført:
Areal:.
1873: 5.64.24 ha
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Gråsten1221. folie 654. Lundtoft 1075. folie 69,
Felstedskov: Bind 1. Blad 16
Bemærkninger:. 
"Finkes Kåd" er/var beliggende ved det lille vandløb i bunden af smeltevandløbet. Til det oprindelige kåd hørte bl.a. parcellen "Finkeburet".
Ejere:
1613       nævnes Andreas Jørgensen
1666-92 nævnes Hans Finke.
1694       nævnes kådner Marquard Petersen på Varnæsvej 575, som ejer af 4 kåd = 7/16 plov, hvoraf Finkes kåd er et af disse kåd.
Jordebog 1721:  nævnes Marquard Petersen som ejer af 3 kåd samt Bertels kåd.

Det tolkes derhen, at Finkes kåd er videresolgt  til ejeren af kådet på Varnæsvej 595,
 
Carsten Petersen Lund, førhen bol N.sk 3a, Ny Skovbøl, overtager 1728 Mathias Jessens enke Marens 1/16 kåd , Varnæsvej 595, og sikkert også inderstestedet her.

1912 Henning Jørgensen overtager bol N.Sk. 3 b. i Ny Skovbøl. De beholder jprden og driver den sammen med den nye ejendom. De gamle nedslidte bygninger forfalder med tiden, og slutter med at blive nedrevet.

1963 bliver der oprettet en lejekontrakt mellem gårdejer Henning Jørgensen Ny Skovbøl, ejer af kådet matrikel 16, og civilingeniør Jørgen E. Brüel, Virum som lejer, for en periode af 20 år, og lejeren har ret til at opføre et helårshus på grudstykket.
1964 blev der af fredningsmyndigheden givet tilladelse til opførelse af et helårdhus. 1965 meddeles der byggetilladelse til opførelse af et helårshus
1968 på baggrund af en købsaftale mellem Henning Jørgensen og Jørgen E. Brüel meddeler Landbrugsministeriet tilladelse til udstykning af matr. 16 til Jørgen E. Brüel  

1970 Familien sælger gården i Ny Skovbøl og  flytter til et nybygget hus på Felsted Nygade 9.
 
Se artikel i Felsted Sogns Historisk forenings Årbog 2010 s. 70-76.

Købt Ejere
1613-36 nævnes Andreas Jørgensen
1666-92 nævnes Hans Finke
1694 - nævnes Marquard Petersen som ejer af kådet
1728 Carsten Petersen Lund 1674-1751, g. 1705 Anna Maria 1683-1762 
1650 Christian Carstensen Lund søn, 1719-1788, overtager faderens 1/16 kåd og dette Indestested, g. 1749 Gunder Lautzen 1720-92,  
1776 Laurtz Christiansen Lund søn, 1751-1828, g. 1776 Ann 1752-93, g. 2x  1794 Ann Nis dt i Ny Skovbøl,1778-1832.
1822 Jacob Asmussen Boysen Lund (Sv.s), 1790-1847, g. Marie Cathrine, 1791-1840
1847 Asmus Jacobsen Lund søn,  g. 1856 Ingeborg Jessen fra Varnæs
 1848 overtager Asmus J. Lund Stenneskær teglgård, Eskedalvej 4
Rasmus Johannsen (Sv.s), g. 1842 Anna Jacobsen Lund
1862 Handelsmand Peter Andersen Hansen,1826-1901 på fattiggården g. 1858 Maria Jochimsen, 1832-1873
1862Henning Jørgensen fra Grundhof, 1836-95, g. 1866 Sophie Cathrina Jessen fra Sarup på Angel, død 1913 på Kredssygehuset
1898Henning Jørgensen sø, g. 1898 Maria Christina Andersen, Søgårdsmark
1968Civilingeniør Jørgen E. Brüel
1977Købmand Peter Poulsen, Felsted
2011Sten Poulsen


Udarbejdet dato: 15.11.2021
af: Andreas Asmussen