Varnæsvej 591 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 160
Ejendoms art: Arbejderbolig
Ejendoms navn:
Opført: 1949
Areal:.
16.72  m2
Skyld-panteprotokol
Bemærkninger:. Arbejderbolig opført på et grundstykke udstykket fra Varnæsvej 574.
Peter Nissen og Cecilie boede først i Svejrup
 

Købt Ejere
1949 Arb. Peter Nissen og Cecilie
2011 Nicole Eskildsen og Michael Johannsen
2020 Anja Birgitte Johannsen og Finn Johannsen


Udarbejdet dato:
Revideret:
1.04.2020.
11. juli  2021
af: Andreas Asmussen
Felsted Lokalarkiv

Ca. 1950

 

Ingen årstal