Varnæsvej 594 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 6. 74
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført: 1706
Areal:.
1885: 15.27 ha
Skyld-panteprot.
Grundbog
Skovbølgård folie 47, 75.
Bind 1. Blad  6.
Bemærkninger:.
Friedrich von Ahlefeldt på Søgård overtog år 1703 godset ”Skovbølgård”. 
N.B. I 1706 mente Frederik v. Ahlefeldt, at det var på tide at skrive testamente, og heri omtaler han Skovbølgård med fæstegods i Svejrup og Skovbøl.
I de gottorpske jordebøger 1607-13, ejer Ahlefeldterne på Søgård 2/3 dele af Skovbøl Skov ned mod fjorden, og Skovbølgård den resterende 1/3 del. På dette skovareal grundlagdes i året 1706 en ny udflytterlandsby ”Ny Skovbøl”. Store dele af området var endnu dækket af skov, så der forestod de nye arvefæstere et større arbejde at omdanne skoven til driftig landbrugsjord.
Denne lille udflytterlandsby kom med udflytningen til at bestå af 4 halvbol, 2 fra Svejrup og 2 fra Skovbøl. Markerne blev delt ligeligt i størrelse efter bonitet, og de nye bygninger blev opført hensigtsmæssig i forhold til disse.

Købt Ejere
1692 Sk. 3. Jørgen Christensen Alsing ejer af et helbol i Gl. Skovbøl
1696 Helbolet deles mellem sønnerne Hans og Anders Jørgensen Alsing
1696 Sk.3 a. Hans Jørgensen Alsing, 
1704Kresten Petersen Lund, g. 1704  Anna Maria Laurtz Skomagers dt
1706Begge halvbol udflyttes til bebyggelsen Ny Skovbøl
1706N.Sk. 3 a. Halvbol v/ Kresten Petersen Lund
1716 Hans Hansen Toft fra Kiding, g. 1699 Anna Peters dt i Tråsbøl
1728 Hans Hansen Toft, søn,
1748 Nis Hansen Toft (broder) g. 1750 Bodelt, 2x 1772 Malene
1790 Jørgen Nissen søn g. 1897 Anna Maria Nis dt.
1813Laust/Lorenz  Hansen fra Brenholm g. 1814 Anna Rasmus Wollesens dt
1827Enken g. Peter Lorenzen, se Varnæsvej 575
1841Christian Hansen, søn g. 1852 Mette Christine Petersen
1865Jørgen Tychsen fra Varnæs
1873 Christian Hansen fra Dybbøl, g. Anna Maria Mathiesen fra Ullerup
1880 Peter Thomsen fra Mindebjerg, g. 1866 i Hørup Cathrina Maria Hansen fra Lysabild. g. 2 x Anna maria Have fra Stevning
1906Christen Thomsen, søn,  g. 1907 Anna Cahrina Knudsen fra Brandsbøl
Christen døde 1.02.1915 som tysk soldatv/ Borzÿmow i Rusland
1934Peter Thomsen, søn,  g. 1937 Claudine Sophie Christiansen
1970Svend Christian Thomsen, søn, og Kathrine Marie Andersen
1982Kathrine Marie Thomsen f. Andersen
2000Hanne Nørris og Robert Degn Petersen


Udarbejdet dato: 1.04.2020.
af: Andreas Asmussen

Omkring 1910

 

1950
1997