Varnæsvej 595 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Felstedskov
Skovbølgård
Matr. nr.   7
47
Ejendoms art: Kådnersted
Ejendoms navn:
Opført:
Areal:.
1873: 13.30 ha
Skyld-panteprotokol
Grundbog
Gråst. 1219 folie 218. Lundt. 1075 III. folie 24.
Felstedskov: Bind 1.  Blad 7.
Bemærkninger:.
1760 Jørgen Petersen Lück overtager et kåd samt et inderstehus, se Varnæsvej 583.

Godsejer Peter Aegidius på Skovgølgård afholder i 1800 en licitation overialt  27 Skovbølgård parceller.

Kådner Jørgen Petersen Lück i Felstedskov overtager for højeste bud på 80 rdl 44 sk. den 27. Skovbølgård parcel på 16½ tdr land.
Efterfølgende sælger han 2/3 dele af jorden, 11 tdr. land til kådner Jørgen Andersen, Varnæsvej 571, og 3 tdr. land til kådner Peter Lorenzen, Varnæsvej 575.

Lorenz Friedrich Wolle f. 1766, i Felsted, s.a. farver Christian Friedrich Wolle, Kirkevej 4, Felsted. Lorenz købte 1800 parcelliststedet "Ludvigsro", g. 1798 Marie Petersen, fhv. godsejerpå Ladegård, Sønke Ludwig Petersens husholderske.

1990-91 frasalg af mindre dele af jorden, Den resterende del frasolgt til ejendommen Frudam 26.

Under orkanen i 1999 blev bygningerne stærkt beskadiget, og kunne ikke reddes.

Søren og Anja Wber overtager bygninger og 2,7 ha, og opfører et nyt stuehus og værkstedsbygninger.


Købt Ejere
Jes Matthiesen 1641-1701, g. Elline 1755-1721
ca. 1703 Hans Jessen,1668-1731, g. 1703 enken Elline 1755-1721
1711 Matthias Jessen, søn, 1683-1727, g.  1711. Maren Peter dt
Enken Maren g. 2x 1728 Boi Clausen fra Bov.
1728 Enken Maren overdrager kådet til Carsten Petersen Lund, 1674-1751,
g. 1705 Anne Marie - Laurtz Skomagers dt i Skovbøl,1683-1762
1750 Christian Carstensen Lund, søn, 1719-88, g. 1749 Gunder fra Wolfsballig
1760 Peter Jørgensen Lück, 1734-1789, g. 1761 Synnet Nicolaysen, 2x 1781 Ann Jepsen Tagmoes, 3x 1783  Marie, enke efter Nis Andersen
1794 Jørgen Petersebn Lück søn, 1763-1801, g. 1794 Ann 1762-1840
1802 Lorenz Friedrich Wolle, 1766-1843, g. 1798 Marie Petersen, g. 2x 1802 med Ann, enke Peter Jørgensen Lück
1829Hans Jørgen Johannsen (Sv.s.), 1796-1893, g. 1827 Maria Margrethe
1873Jørgen Johannsen søn, 1832-1912, g. 1874 Metta Marie Festersen
1907Jes Peter Marcussen(Sv.s) g. 1907 Maria Margretha Johannsen
1941Sønnen Jes Peter Marcussen i fællesskab med sine søskende og fader.
1946Jes Peter Marcussen, 1911-2005, og Hanne 1926-1999
Anja og Søren Weber overtager den af orkanen i 1999 stærkt delagte bygninger samt et jordtilligende på 2, 7 ha. og opfører 2003/04 enfamiliehus med Mazardetage og driftsbygninger.
2019Søren og Bethina Weber


Udarbejdet dato: 08.11.2021 A.A. af: Andreas Asmussen

Ingen Årstal
2004

 

Ingen Årstal