Varnæsvej 596 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 74 - 104
Ejendoms art: Hus med have
Ejendoms navn:  
Opført: 1881
Areal:.
1021 m2. 1929 5145 m2.
Skyld-panteprot.
Grundbog
Skovbølgård folie 57, 110.
Skovbølgård Bind 1. Blad 50.
Bemærkninger:. Christian Friedrichsen køber i 1881 et grundstykke fra ejendommen Varnæsvej 599, matr. 10., og opfører et hus på grundstykket.


Købt Ejere
1881 Christian Friedrichsen
1895 Christian Petersen Lock
1906  Inderstestedet overtages af ejendommen Varnæsvej 594 .
Fremover anvendes huset som aftægtshus
1929 Vejmand Asmus Christian Hansen  overtager huset.
Asmus gift 1929 Anne Hansen fra Ragebøl
1991 Carl Jansen
2006 Anja Kristine Hamann


Udarbejdet dato: 1.04.2020.
af: Andreas Asmussen

Ca. 1997

 

2021